Protecția datelor

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 1. INTRODUCERE
 • Dorim să vă aducem la cunoştinţa că Societatea „Tucano Coffee” SRL (denumită în continuare, „Tucano Coffee” sau „societatea”), sediul înregistrat: MD-2044; mun. Chisinau, str. M. Sadoveanu 2/1, of.84, nr. de înregistrare a societății 1014600010795, e-mail globalmarketing@tucanocoffee.com, telefon +373 68 717 077,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci cînd accesați  website-ul www. http://tucanocoffee.com, http://lovepeace.coffee , http://tucanorate.com , http://tucanocontrol.com  ( în continuare „website-ul„).

  Prezenta politică (“Politica”) stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care societatea gestionează datele  cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin acesarea website-ului.

  Politica este adresată persoanelor fizice din afara societății cu care vine în contact, inclusiv clienți/oapeți și vizitatori ai website-ului, parteneri sau potențiali parteneri contractuali sau reprezentanți contractuali / legali, clienți/oapeți a partenerilor sau potențialilor parteneri contractuali sau altor entități sau persoane cu care interacționăm în contextul activității noastre, oricare, fiind denumit in continuare „dumneavoastră”.

  Societatea va asigura actualizarea prezentei politici și va publica pe website cea mai recentă versiune a acesteia.

 • 2. DEFINIȚII
 • Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

   

  Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

   

  RGPD – Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

   

 • 3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL  CE POT FI PRELUCRATE

  Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării website-ului în scopul de a monitoriza traficul şi îmbunătăţirea navigării pe website. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea corespunzătoare a website-ului Societăţii, precum şi îmbunătăţirea website-ului și a serviciilor prestate.
 • Categorii de date ce pot fi prelucrate:

  1. În momentul completării formularului din cadrul Website-ului (http://tucanocoffee.com) Sectiunea “Contacte”: nume, prenume, adresa de e-mail;
  2. În momentul completării formularului din cadrul Website-ului (http://tucanofranchise.com) – Sectiunea “Contactează-ne”: nume, prenume, e-mail, numar de telefon,Linkedln profil.
  3. In momentul completarii formularului din cadrul Website-ului (http://tucanofranchise.com, http://lovepeace.coffee ) – Sectiunea “Abonați-vă”: e-mail.
  4. În momentul completarii formularului din cadrul Website-ului (http://tucanocontrol.com) – Sectiunea “Ancheta Mystery Guest Tucano Coffee”: nume, prenume,pagina de facebook, profilul VK, adresa de e-mail, telefon, data nasterii, localitatea.
  5. În momentul completarii formularului din cadrul Website-ului (http://tucanorate.com) – Sectiunea “Evaluează”: nume, prenume , adresa de e-mail, telefon, localitatea.
  6. Monitorizarea / asigurarea securității persoanelor / spațiilor / bunurilor prin camere video de tip CCTV, în contextul activităților desfășurate în cafenelele Tucano Coffee.

  Datele mentionate la punctele a) – e) de mai sus, sunt furnizate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Societatea in functie de scopul transmis de dumneavostra. Societatea va prelucra datele cu caracter personal, doar în baza consimțământului dumneavoastră expres și neechivoc în toate situațiile în care se impune necesitatea acestuia.  Ești, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

  De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare.

 • 4. POLITICA COOKIE PENTRU TUCANO COFFEE
 • Aceasta este Politica Cookie pentru Tucano, care poate fi accesată pe http://tucanorate.com

  Ce sunt Cookies

  După se obișnuiește pentru majoritatea site-urilor profesionale, acest site utilizează cookie-uri, care sunt fișiere mici ce sunt descărcate pe computerul dumneavoastră, pentru a vă îmbunătăți experiența. Această pagină descrie informațiile pe care acestea le colectează, modul în care o folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. Vom expune, de asemenea, modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă aceasta poate degrada sau “sparge” anumite elemente ale funcționalității site-urilor.

  Pentru mai multe informații generale despre cookie-uri, vezi articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

  Cum să utilizăm Cookie-urile

  Utilizăm cookie-urile pentru mai multe motive indicate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitățile și proprietățile pe care le adaugă acestui site. Se recomandă să lăsați toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.

  Dezactivarea Cookie-urilor

  Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browser-ul dumneavoastră (consultați secțiunea Ajutor al browser-ului dumneavoastră pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site și multe alte site-uri pe care le vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, se recomandă să nu dezactivați cookie-urile.

  Cookie-urile pe care le-am instalat

  • Cookie-urile preferințelor site-urilor
  • Pentru a vă oferi o experiență extraordinară pe acest site, vă oferim funcția de setare a preferințelor pentru modul în care acest site rulează atunci când îl utilizați. Pentru a vă aminti preferințele, trebuie să setați cookie-urile astfel încât aceste informații să poată fi accesate ori de câte ori interacționați cu o pagină din preferințele dumneavoastră.

   

  Cookie-urile terțelor părți

  În unele cazuri speciale folosim de asemenea cookie-uri furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune specifică care sunt cookie-urile terțelor părți pe care le-ați putea întâlni pe acest site.

  • Din când în când, testăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este prezentat. Atunci când testăm funcții noi, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vizitați site-ul, asigurându-ne în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.

   

  Cookie Provider Scopul lui Data expirarii
  yams_lang tucanorate.com Salvează limba de comunicare aleasă de către utilizator Sesiune

   

  Mai multe informații

  Sperăm că am clarificat lucrurile pentru dumneavoastră și așa cum a fost menționat anterior dacă există ceva de care nu sunteți sigur că aveți nevoie sau nu sunteți siguri să lăsați cookie-urile active, puteți să le dezactivați în cazul în care acestea nu interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru.

  Cu toate acestea, dacă căutați mai multe informații, atunci ne puteți contacta folosind una dintre metodele de contact preferate:

  • Email: info@tucanocoffee.com
 • 5. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
 • Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție completând fomulare de contact, nume, prenume, e-mail, telefon, sunt tratate confidențial de către societate. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopuri declarate, pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu art. 6 aliniatul 1 litera a), f) RGPD. Interesul nostru și interesul dumneavoastră converg și rezultă din scopul de a vă transmite un răspuns la cererea dumneavoastră, respectiv dacă este cazul pentru a soluționa anumite probleme, și astfel să asigurăm satisfacția dumneavoastră ca client/oaspete sau utilizator al website-ului.

  În măsură în care participați la chestionare adresate clienților, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanților la chestionar. Orice informație personală pe care o oferiți în cadrul răspunderilor date, este considerată ca fiind oferită voluntar și va fi stocată în conformitate cu dispozițiile RGPD. În cazul în care dați o declarație de consimțământ în cadrul unui chestionar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimțămîntului acordat îl constituie dispozițiile art. 6 alin. 1, lit. a) RGPD. Dacă v-ați declarat consimțământul în cadrul unui chestionar adresat clienților/oaspeților, aveți posibilitate de a revoca oricând acest consimțământ, cu efecte pentru viitor. Detaliile în aceste cazuri sunt reglemtate în principiile protecției datelor aplicabile chestionarului respectiv.

  Prelucrarea datelor efectuate de Tucano Coffee poate fi împărțitp în esență în următoarele categorii, pentru următoarele scopuri:

  • În scopul recepționării ofertelor/acceptarea ofertei cu privire la acordarea francizei  pentru parteneri sau potențialii parteneri contractuali.
  • Pentru a deveni client „Mystery Guest” care ajută echipa Tucano Coffee și/sau partenerilor francizați să perfecționeze calitatea produselor și deservirea în rețea, ne ajută să identificăm încălcările existente.
  • Pentru prelucrarea informație înregistrate de către vizitatori cu privire la o întrebare, experiență, propunere, plângere.
  • În cazul abonării la newsletter ce include promoții (oferte, rabaturi, concursuri cu premii, etc.) precum și mărfuri și servicii oferite de Tucano Coffee și parteneri.
  • Pentru a primi informații despre franciza Tucano Coffee.

   

 • 6. LEGALITATE
 • Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum și în vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societății în contextul desfășurării obiectului său de activitate.

 • 7. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). Dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial, vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul Utilizatorilor de Aplicații, vom păstra datele cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă.

 • 8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATĂ
 • Dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, conform art. 7 alin. 3 RGPD.
  • Dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate, conform art. 15 RGPD.
  • Dreptul la rectificarea a datelor cu caracter personal inexacte și/sau incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, conform art. 16 RGPD.
  • Dreptul de a obține din partea Tucano Coffee ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), conform art. 17 RGPD.
  • Dreptul la restricționarea preluării datelor cu caracter personal, conform art. 18 RGPD.
  • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, conform art. 20 RGPD.
  • Dreptul la opoziție, conform art. 21 RGPD.
  • Dreptul de depune o plângere în fața unei autorități ed supraveghere
  • Dreptul de a fi informat conform art. 46 RGPD cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transferul datelor cu caracter personal într-un stat terț sau către organizație internațională.

   

 • 9. CONSIDERAȚII  GEOGRAFICE ȘI TRANSFERURI TRANS-FRONTALIERE A DATELOR PERSONALE
 • Tucano Coffee poate transfera, stoca și prelucra datele cu caracter personal ale dumneavoastră în Romania/Republica Moldova. Aveți în vedere faptul că legislația de protecție a datelor și confedențialitate din țara în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea să nu fie atât de complexă, precum legile din țara dumneavoastră.